Какво ново?

Защо зелен град?

 • Децата ни растат по-здрави обградени от зеленина

 • Резултатите от работата ни са по-добри в зелена среда

 • Стойността на имотите в Зеления град е по-висока

 • Установено е, че разходите за здравеопазване се намаляват в добре озеленен град

 • Пациентите се възстановяват по-бързо с гледка към озеленено дворно пространство

 • Домовете на Зеления град са енергийно ефективни

 • Заленият град има по-чист въздух

Зеленият град

Целта на 'Зеленият град' е да информира и стимулира интереса на институциите, организациите и фирмите, работещи по планиране и развиване на откритите пространства и зелени площи, осигурявайки професионално изграждане на зелената градска среда:

 • За намаляване на замърсяването на въздуха и водата
 • За предотвратяване на социалните проблеми
 • За съдаване на по-привлекателна градска среда
 • Нашата цел е да осигурим благоприятното икономическо развитие на градската среда сега и в бъдеще. Това ще доведе до обновяване на градските стратегии за планиране както на местно, така и на държавно и международно ниво.