Сравнителен анализ доказва: Зеленото помага!

#дървета #Здраве #Зеленият град у дома #околна среда

Редица изсладвания заключават, че “зелената” среда е здрава среда, растенията и дърветата са от полза за по-добрата градска среда. Въпреки това, все още има скептици по тази тема, които мислят че тези независими изследвания нямат твърди доказателства за изводите, които посочват. Тук идва на помощ сравнителния анализ или обобщение на постигнатото до този момент. Доктор Магдалена ван дер Берг от VUmc, Медицинския институт към Амстердамския свободен университет за своята докторска дисертация е сравнила 40 изследвания фокусиращи се върху взаимовръзката между здравето и наличието на зеленина в обкръжаващата ни среда. Изключвайки другите фактори, като възраст на жителите и др. всички тези изследвания заедно доказват един положителен резултат: зеленото помага за по-здравословна среда.

Д-р Ван дер Берг е открила 19 изследвания, които показват че повече зеленина в квартала намалява стреса и нервността у хората. Седем от разработените теми показват, че в зелените квартали продължителността на живот е по-дълга отколкото в “сивите” квартали. Обобщено хората, които имат по-ограничени възможности и не могат да си позволят допълнителни разходи за рекреация, спорт и здравословна околна среда, имат най-голяма нужда от озеленени квартали, защото това пряко им помага.

Сподели: