Очакваме активност от Столична община в диалога със специалистите

Интервю на ландш. арх. Мина Цонкова за citybuild.bg

Мина Цонкова е завършила Лесотехническия университет в София и е член на Съюза на ландшафтните архитекти /СЛА/. Тя е главен секретар на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България /АПДРБ/ и освен това – българския представител на международната инициатива „Зеленият град” у нас. Инициативата от своя страна е член на инициативния комитет „София – зелена столица”, който наскоро поиска мораториум върху строителството в контактните зони в столичните паркове.

От Инициативния комитет смятат, че действащият Общ устройствен план на София не защитава достатъчно обществения интерес по отношение на запазване и развитие на зелената система в града. Според този план, границите на парковете са разпокъсани и се позволява строителство със значителни параметри на застрояване на голяма част от площта им.

Според “София – зелена столица” през последните седмици в парк „Въртопо” има изсичане на дървета във връзка с предстояща реализация на проект на частен инвеститор? Какъв е случаят?

Това е поредният случай за застрояване на територия, отредена за озеленяване. Причината е, че Общият устройствен план е остарял и трябва да се ревизира. Необходимо е да се спре каквото и да било строителство в териториите, отредени за озеленяване, и да се реши какво да се прави с тях. Застрояването е възможно, но да е до 30% – обслужващи сгради, например. С тези проценти обаче се злоупотребява доста. Съществуват начини да се използват определени инструменти, за да се прескочат законът и нормативите, което показва, че моделът не работи в полза на обществото.

Какво точно се строи в парк „Въртопо” и от кой инвеститор?

Не мога да се ангажирам с конкретно име, но има изсичане на дървета и начало на строителни дейности.

Една промяна в ОУП изисква време, принципно има ли надежда това да се случи, както и да бъде наложен мораториум върху строителството в контактни зони в парковете?

Изпратили сме писмо в тази връзка до Столична община и главния архитект, но засега нямаме отговор. Относно Общия устройствен план – изисква се време, участие на много специалисти и много работа. Столична община е декларирала официално, че София ще се кандидатира за Европейска зелена столица, а едно такова намерение предполага ревизиране на начина, по който общината се отнася към зелените площи и зелената система в града. В София тя е добре структурирана, защото някога е имало добре изградени планове, но през последните 20 години се наблюдава нарушаване на нейната структура.

Кои са другите подобни случаи като в парк „Въртопо”?

Има доста такива обекти, които са част от зелените клинове – близо до Околовръстното шосе и Витоша. Емблематични примери са район „Лозенец” и Южен парк, както и район „Младост”. Освен връзката си с парк „Въртопо”, районът има добре изградена зелена система, която обаче в момента е нарушена. Има реализирано строителство в междублокови пространства, заради което в момента има и граждански протести.

Подобни проблеми със застрояване имаше и с парка „Дядо Славейковото място”…

Това също е нагледен пример как се заобикалят нормативите и се реализира строителство в зелена територия, дори с историческо значение и вековни дървета. В случая район „Лозенец” е разрешил строителство на част от зелената площ.

Като ландшафтен архитект, какво мислите за обновяването на зелени зони в столицата?

Проектите в София в повечето случаи са добри, а общината има доброто намерение да работи в тази насока. Въпросът е, че за нас като специалисти е много трудно да влезем в диалог с нея. Много често работата в колектив по даден проект може да допринесе към процеса на обновяване – с участие на гражданите в консултациите, в планирането. В България това е много трудно, сроковете са кратки, а общественото мнение не се взима под внимание. И когато от професионалните организации има хора, които биха искали да допринесат за процеса, общината рядко влиза в диалог с тях.

Какво е мнението Ви за първия построен от 30 години насам парк в столицата – парк „Възраждане”?

Моето мнение не е много добро и нямам проблем да кажа това публично. Не одобрявам редица неща, които според мен са резултат от бързи срокове и гонене на процедури, които не са планирани добре предварително.

Имате ли надежда, че новият главен архитект Здравко Здравков ще промени ситуацията? Един от неговите заявени приоритети е за нова наредба за обществените обсъждания, за да не се къса връзката между хората и властите?

Честно казано, съм оптимист. Смятам, че нещо ще се промени и все повече ще се чува гласът на неправителствените организации, особено по отношение на зелената система на София. Самият главен архитект заяви, че има желание да работи в тази насока, подкрепен от кмета Йорданка Фандъкова. Но – очакваме по-голяма активност от Столична община в диалога със специалистите.

източник: citybuild.bg
интервю на Ема Димитрова

Сподели: