ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД гостува на Национален учебен комплекс по култура /НУКК/

#деца #Зеленият град #зелено бъдеще #знание

На 30 януари 2017 имахме невероятната възможност да гостуваме в Националения учебен комплекс по култура /НУКК/ за да представим инициативата Зеленият град България на децата от предучилищните групи. Интереса, който предизвикахме в любознателните малки глави ни обнадежди и зарадва.

Запознахме малките откриватели с идеята за зелен град и им показахме какво трябва да правим за да живеем в по-красив, здравословен и щастлив град. Възпитанието от ранна възраст в ценностите на зеленият град е една от целите, които сме си поставили.

Важна част от обучението и възпитанието на децата ни днес трябва да бъде съсредоточено върху така нареченото “зелено мислене”. То е заложено в идеалогията на Зеленият град и обхваща всички аспекти на градското планиране и екологията – опазването на флората, фауната и разумното използване на водата, електрическата енергия и природните ресурси, преработване отпадъците, намиране на ефективни начини за намаляване на замърсяването и увеличаване на зелените градски пространства.
Зеленият град е светоуещане и човешка ценност, които подлежат на възпитание. Изключително важно е да научим децата да обичат, разбират и опазват околната среда. А най-доброто, което можем да направим е да започнем от най-ранна възраст.
Детската градина и училището са място, от където децата придобиват първите си познания за света около тях. Всичко, което ние възрастните създаваме, остава като наследство за децата ни. Те, от своя страна, оставят наученото на своите деца. За това наш дълг е да научим децата ни да правят необходимото в днешния ден, за да оставят трайно наследство в бъдеще.

Зеленият град не е просто разказ за красив приказен свят, а начин на мислене и практически действия днес, които влият на нашето утре. Най-добрия начин за бързо възприемане на информацията е като я приложим на практика.

Точно за това, след като запознахме децата с идеята на Зеленият град, заедно с тях и техните възпитатели засадихме луковици на лалета. Всяко дете засади своето лале в саксия, която украси по свой вкус. Децата приеха с ентусиазъм предизвикателството да се грижат и обичат своите лалета. Дори измислиха час по поливане, а някои лалета си имат вече много чудновати имена. А ние очакаме с нетърпение напролет да ни покажат своите прекрасни цветя, отгледани от самите тях.

Благодарим на Посолството на Кралство Нидерлания за подкрепата.

Благодарим за поканата и гостоприемството на зам.директора на НУКК г-жа Даниела Бошнакова и възпитателите на децата от предучилищните групи. Хора, като тях създават щастливи и здрави деца, възпитани в ценностите на едно природо и морално устойчиво гражданско общество.

Разгледайте и галерията от събитието:


Сподели: