Важността на подрязването

#горещ остров в града #замърсяване на въздуха #Здраве #Изменение на климата

Проучвания на изследователи от Университета в Шанхай показват, че плътната зеленина може да окаже влияние на обема на замърсяващите вещества в близост до пътищата.

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФП), предизвиквано от емисиите от газовете на колите и ФП2.5 (частици с размер до 2,5 микрона), причинява респираторни заболявания, болести на белите дробове и дори ранна смърт. Директива 2008/50/ЕС на Европейския съюз за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа налага ограничения за ФП2.5 частиците, поставя и конкретни цели за намаляването им. На места, където оживените улици са разположени между редици от блокове, създавайки така „уличен каньон“, вредните емисии от трафика се натрупват. Всичко, което пречи на разнасянето на тези редни емисии, увеличава рисковете за здравето за тези, които живеят и редовно преминават в този район. Ето защо дори дървета, посадени заради охлаждащия ефект, който предизвикват, и заради ползата им за биоразнообразието, могат всъщност да имат отрицателен ефект.

Плътността на короните на дърветата и района, който те покриват, както и скоростта на вятъра са важни фактори, които оказват влияние върху концентрацията на ФП2.5 частиците. Изследователите са измерили скорости на ниските ветрове върху улици с редица от дървета, предполагайки, че дърветата предотвратяват въздушните движения в „уличните каньони“. Те също са тествали влиянието на три типа интензивност на подрязването на дърветата: силна, слаба и вариант без подрязване и са установили, че по-интензивното подрязване намалява нивата на замърсяване чрез намаляване на сянката на дърветата и района, който те покриват. Учените предполагат, че оптималната плътност на сянката е от около 50-60 процента, тъй като над този процент концентрацията на ФП2.5 частиците нараства бързо, а ако е под него, намаляват бавно.

Това означава, че дърветата трябва да бъдат засаждани и подрязвани с оптимална плътност. За град като Шанхай това означава нормално засаждане на дървета като платан (Platanus acerifola) на разстояние осем метра едно от друго при 16-метрова широчина на улицата и интензивното им подрязване.

Изследователите не са проучвали обаче негативното влияние на подрязването на дърветата върху намаляването на охлаждащия им ефект и биоразнообразието.

Прочетете повече  тук

Сподели: