„Зеленият град“: холандският подход

#Градско планиране #ландшафтна архитектура #платформа зеления град

Кога един град е достатъчно зелен, за да бъде наречен зелен град? Този въпрос поставиха Мина Цонкова и Рене Бустен в лекция на Пролетния бал на студентите от специалност “Ландшафтна архитектура” в Лесотехническия университет в София.

„Няма обективни критерии за това“, каза Бустен. „Ние знаем само как да направим един град по-зелен, но не знаем кога той е достатъчно зелен“. Той посочи множеството различни аспекти на „позеленяването на един град“: зелените покриви и парковете са очевидните, но от значение са също мобилността, управлението на водата, енергията, въглеродните емисии. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид, както и взаимодействието между тях. Тези разнообразни аспекти означават също, че са нужни и различни експерти. Много аспекти предполагат също и множество подходи. Холандският подход, например, е интердисциплинарен. Изследователски институти, министерства, общини и браншови организации на фирми работят по отделните аспекти на зеления град, а консултантски фирми се занимават с въпросите на взаимодействието. Това се осъществява във формата на ad hoc екипи от експерти, които работят по специфичен проект или по по-стратегическо устройствено градско планиране. Използват се официални конференции и непублични събирания, семинари, бюлетини. Най-очевидното доказателство за успеха на този подход е реформата на земеделието на Холандия: от дребни ферми до една от най-големите в света земеделски индустрии.

Интересен пример за този интердисциплинарен подход е „Зеленият град“ (thegreencity.com), създадена от iVerde платформа на браншови организации от градинарската индустрия, контрактори и проектанти в сферата на ландшафтната архитектура и производители на декоративни растения и цветя. Платформата популяризира световния опит и знания за позеленяването на градовете и инициира проучвания. Интердисциплинарният подход беше възприет в България от Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) и група ландшафтни архитекти.

В лекцията на Пролетния бал Мина Цонкова от АПДРБ представи „Зеленият град – България“ (thegreencity.bg), платформа на производители на декоративни растения и ландшафтни архитекти, която е в процес на конституиране. Тя посочи и някои от предизвикателствата, пред които е изправена „зелената индустрия“ в България, тъй като тук интердисциплинарният подход не е така добре развит.

И тъй като лекцията в Лесотехническия университет беше и по актуални въпроси, пред които студентите ще бъдат изправени след завършването си, Мина Цонкова и Рене Бустен изтъкнаха, че младите специалисти трябва да бъдат отворени към взаимодействие с експерти от други сфери, тъй като това е пътят към по-добрите резултати и по-бързото им постигане.

Мина Цонкова е възпитаник на Лесотехническия университет в София. В момента е главен секретар на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Един от активните популяризатори на концепцията за „Зеленият град“.
Рене Бустен е експерт по околна среда, който работи в Югоизточна Европа вече повече от 15 години. По поръка на Холандското посолство в София и iVerde подкрепя работата на АПДРБ и ладшафтните архитекти по създаването на Зеленият град – България / thegreencity.bg.

Сподели: