Програма ”Зелена София” 2015

#Здраве #зелена софия #зелени градски инициативи

Открита е процедурата по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в рубриката „Зелена система – новини и актуално”.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” No 2А, ет.4, т.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg.

На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

От инициативата „Зеленият град“ бихме желали да ви насърчим да кандидатствате с проекти. От всеки от нас зависи да направим София по-зелен град!

Сподели: