Здравословното влияние на растенията в болниците

#болници #Градско планиране #замърсяване на въздуха #Здраве #проучване #растения

Растенията ни карат да се чувстваме добре. Стига ни да си погледнем, да прокараме пръсти по листата им или да помиришем цветовете им и вече го знаем. Но знаете ли и други влияния на растенията?

Проучвания показват, че растенията:
• Пречистват въздуха, поглъщайки токсините;
• Намаляват физическите симптоми на стреса;
• Намаляване на праховото замърсяване.

През 1980 година професор Роджър Улрих и негови колеги в САЩ и Швеция доказват, че пациенти, възстановяващи се от тежки операции, страдат по-малко от следоперативни проблеми, ако има гледка през прозореца към природата вместо към сгради.

Такива пациенти излизат по-бързо от болницата, по-рядко имат странични следоперативни проблеми като гадене и главоболие, нуждаят се от по-малко и по-слаби болкоуспокояващи и не обръщат често към медицинския персонал.

И следващи проучвания, които използват доброволци и снимки на урбанизирана среда и природни пейзажи, потвърждават, че природните гледки намаляват нивото на стреса. Това са факти, които имат икономически и здравни последици.

Наскоро учени са направили проучвания за въздействието на вътрешното озеленяване. Научни доклади от университети в САЩ, Великобритания, Норвегия и Холандия достигат единодушно до заключението, че растенията намаляват стреса и увеличават усещането на хората, че са добре. Изследване дори показва, че персоналът в радиологично отделение излиза по-рядко в болнични, след като в помещенията вече има повече зелени растения и светлина.

Стайните растения също увеличават неимоверно много нивата на възстановяването на пациентите в болниците. В резултата на това проучване модерното болнично обзавеждане започна все по-често да комбинира вътрешно озеленяване и гледки към градини, като по този начин въздейства на пациенти, болничен персонал и посетители.

Източник: Ambius

Сподели: