Икономическата стойност на дърветата в Ню Йорк

#дървета #зелен град #Ню Йорк #проучване #Тенденции

Ню Йорк, най-големият град в САЩ и един от най-големите градове в света, е включил и поддържа дървета като неразделна част от градската си инфраструктура (виж на снимката). От 1995 насам по протежение на улиците на петте му района са засадени над 120 хиляди дървета. Впечатляващо, нали?

През 2007 година Центърът за проучване на градското лесовъдство (Center for Urban Forest Research) е направил проучване, което представя нови начини, чрез които дърветата принасят нови ценности за общността. Любопитно е, проучването е изследвало финансовите измерения на тези нови начини, което пък от своя страна стимулира градските власти да правят повече инвестиции в дървета.

Центърът е изчислил, че дърветата в Ню Йорк са донесли 5,60 долара полза на всеки един долар, вложен в засаждането и поддържането им.

Вижте тук резултатите от проучването.

Сподели: