Зелените покриви: печалба във всяко отношение

#грантови схеми #зелени покриви #Холандия

Първите зелени покриви са изградени в Холандия преди повече от 25 години. Първоначално е имало много скептицизъм за устойчивостта и ефективността им, но с времето значителните им предимства са се доказали категорично. В света има градове, където изискването за зелените покриви е включено в законодателството. Зелените покриви са задължителни за новите сгради в Торонто, Чикаго, Щутгарт, Базел и др. Това все още не е факт в Холандия, но увеличаващият се брой общини, които субсидират изграждането им, ги прави все по-интересна възможност.

Свойствата на зеления покрив

Зеленият покрив е покрит с растителност, която на практика може да я всякаква. Седумите (малки сукулентни растения или „екстензивен зелен покрив“) са най-често използвани за зелените покриви, но днес вече покриви се правят както с дървета, така дори и с цели (зеленчукови) градини, наричани „интензивни зелени покриви“.

Характеристиките и предимствата им са следните:
• Растенията пречистват въздуха.
• Зеленият покрив абсорбира дъждовната вода и служи по тази начин като естествена дренажна система.
• Зеленият покрив е жива система, която допринася за увеличението на биоразнообразието в градовете.
• Зеленият покрив служи и като изолация, поддържайки сградата хладна през лятото и топла през зимата. А това намалява значителното енергийните разходи.
• Растителността, включително зелените покриви, намаляват ефекта на градското затопляне, създавайки по този начин по-зелена и по-приятна атмосфера.

Пречистване на въздуха

Основният довод защо зелените покриви са толкова добри се крие във факта, че растенията пречистват въздуха. Зелените растения превръщат въглерода в кислород. Нещо повече, те поглъщат фините прахови частици, като по този начин помагат за намаляване на замърсяването на въздуха. Това от стоя страна допринася за по-здравословна околна среда, намаляват алергиите и респираторните проблеми. Качеството на въздуха е сериозен проблем в Холандия. За все повече холандски градове става все по-трудно да отговарят на европейските стандарти за качеството на въздуха. Зеленият покрив е едно от решенията.

Подобряване на дренажната система

Валежите в Холандия стават все по-силни. По време на пиковете дъждовната вода невинаги може да бъде отводнена адекватно, особено в градските райони. А това причинява значителни социални и икономически щети. Зелените покриви могат да спомогнат при абсорбирането на дъждовната вода и така са част от решението на проблема.

Проучване в Холандия показва, че поне няколко часа дъждът не се оттича от зеления покрив, който поглъща 54 процента от дъждовната вода. Благодарение на зеления покрив по-малко количество дъждовна вода отива към улицата и към канализационната система. Това помага да бъдат предотвратявани както наводнения, така и замърсяването на водата. Един квадратен метър зелен покрив генерира годишно средно 8 евро икономия на разходите за канализационната система.

Градско биоразнообразие

В много градове вече има много малко биоразнообразие. Има ограничено разнообразие на растителност, а това от своя страна намалява естественото разнообразие на насекоми и птици.
Проучване, осъществено в Торонто, показва, че зелените покриви увеличават хабитатите на флората и фауната, създавайки буфери между градовете и заобикалящите ги райони. Това подпомага екосистемите в градовете и е от полза за биоразнообразието. Разбира се, това е възможно само при значителен брой зелени покриви. През 2010 година Торонто става първият голям град, който одобрява активна политика за зелени покриви.

За да могат наистина да допринасят за биоразнообразието, покривите не просто трябва да бъдат зелени, а да използват разнообразна растителност, както и да създават естествени хабитати. Като например места на размножаване.

Спестяване на енергийни разходи

Проучвания доказват, че зелените покриви са идеално средство за изолация на сградите. Зеленият покрив предпазва сградата от студа през зимата. Ефективността му е дори по-голяма през лятото, когато различните слоеве зеленина отразяват топлината. Зелените покриви намаляват разходите на климатиците и вентилаторите. Намаляват и разходите за отопление.

Повече по-добри градове за живеене

Тухлите, камъкът, бетонът и асфалтът задържат топлината, през лятото в градовете е поне с няколко градуса по-топло от извънградските райони. Благодарение на способността си да поглъщат вода и да отразяват жегата, зелените покриви активно помагат за охлаждане на климата в градовете. Хората предпочитат зелена среда пред гледките със сгради от бетон и тухли. А градовете се стремят да привлекат все повече хора и бизнеси. Зеленият град е привлекателен град.

Зелените покриви в Холандия

В Холандия има 200 млн. кв. м. плоски покриви и всички те могат да бъдат превърнати в зелени. Все повече общини възприемат политика на активно популяризиране на зелените покриви. Засега това не е мащабна тенденция както в други страни, но е добро начало. Много общини се насочват към грантови схеми за жители и бизнеса, което помага да бъдат намалени разходите по изграждането на зелените покриви.

Повечето от тези схеми за безвъзмездна помощ определят минимален размер на покрива от 6 кв. м., за да бъде отпусната такава помощ. Общините отпускат такива грантове в размер от 15 до 50 евро на квадратен метър, като средният размер е 25 евро. Повече общини въвеждат и максимален размер на гранта, като цяло 50 процента от общите разходи.

Виж повече на thegreencity.com

Сподели: