Наръчник „Зелен град“

#зелен град #наръчник #Философията „Зелен град“ #Холандия

Кои са стъпките при планирането на зеления град? Как и какви инвестиции трябва да се направят? Как се оформя зелена улица на принципа „правилното дърво на правилното място“? Как се прави жива зелена стена? Кои са основните предизвикателства при изграждането на зелен покрив?

Отговорите на тези и на много други въпроси ще намерите в Наръчника „Зелен град“, Техники за здравословен и приятен град. Негов автор е Мишел до Ро, ландшафтен архитект. Този първи по рода си наръчник е издаден през 2011 година с активната подкрепа и сътрудничество на няколко холандски организации на производители на декоративни растения и цветя и финансиране от Министерството на икономиката, земеделието и иновациите на Холандия.

Наборът от съвети и техники, представени в близо стоте страници на книгата, показват на практика, че инвестицията в изграждането и поддържането на зелената инфраструктура не е неоправдан разход, а носи принадена стойност от социална, икономическа и екологична гледна точка. Или накратко, представена е философията „зелен град“.

Екипът, работил над наръчника, се надява той да се превърне в стимул философията „зелен град“ да бъде възприета в целия свят. Наръчникът е отворен документ. Той е, както казват авторите му, е начало на процес, в който идеите за зелена инфраструктура да намерят отражение в политики и практики и да се превърнат в универсален стандарт „зелен град“. Авторите му се надяват наръчникът да предизвика заинтересованите страни да работят съвместно на международно ниво и да обсъждат техники за развитието на градовете.

Можете да свалите Наръчника „Зелен град“ тук.

Сподели: