Зеленият град по света

Тук може да намерите инициативите обединяващи се около идеята за зален град по цял свят. Нашата цел е да работим по-ефективно, а знаем че това може да стане реалност само когато сме заедно. Всички искаме да има повече и по-добри зелени площи в нашите градове. Връзката между нас е едно важно звено в съвместната ни работа. Ако тенденциите за миграция на населението към градовете продължи със същите темпове, до 2050г.  70% от населението на света ще живее в града. Затова инициативата “Зеленият град” се стреми да стимулира обмянатана опит и знания на международно ниво.