Нашата мрежа

“Зеленият град” е съвместна инициатива на:

 Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) 

През пролетта на 2011 г., водени от желанието за обмяна на знания и популяризиране на разнообразието от декоративни растения, производителите им в България обединяват сили в своя доброволна организация – АПДРБ. Сдружението се стреми да насърчава диалога между професионалистите, институциите и обществото и най-вече да спомага за претворяване на заобикалящата ни среда в по-зелено, по-привлекателно и по-здравословно място.

Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)

Съюзът на ландшафтните архитекти в България (СЛА) е доброволна и независима професионална организация. Съюзът има за цел да утвърждава ландшафтната архитектура като комплексна, художествена и утилитарна дейност, която разглеждайки обществения живот във всичките му аспекти, подобрява качеството на средата за живот.  Вижте тук повече.

Thegreencity.bg работи съвместно с thegreencity.com и degroenestad.nl на iVerde, платформа за популяризиране на холандския зелен сектор.

Искате ли да се присъедините към платформата Зеленият град?
Пишете ни на: admin@thegreencity.bg