Биоразнообразие

Биоразнообразието е изключителното многообразие от екосистеми, биологични видове и гени около нас. Колкото е по-голямо разнообразието от растителни видове, толкова ще е по-голямо и разнообразието от животински видове, които те привличат. Тези връзки поддържат баланса в природата на земята.

Биоразнообразието, обаче, е в криза. В Европа почти една четвърт от дивите биологични видове са застрашени от изчезване, а голяма част от екосистемите са деградирали и все по-често не могат да осигуряват така ценните за хората храна, прясна вода, опрашване на растенията, защита срещу наводнения…

Дърветата, храстите и цветята в града опазват и стимулират биоразнообразието.

Затова дори и всеки зелен жест е важен. Дори едно посадено от вас цвете или дърво допринася за поддържане на биоразнообразието.