Икономика

Зеленина и икономика

Зелените офиси предлагат по-приятна работна среда, което води до по-ведри отношения и по-голяма продуктивност. Добре подбраните и поддържани растения и дървета водят до по-висока стойност на имотите. Разликата в цените на имотите в добре озеленени квартали и такива без зелени площи може да варира между 4 и 30%.

Тези, които има съмнения дали печалбата от зелена инвестиция в градовете се изплаща спрямо направените разходи, можем да убедим с цифри и факти. И със изчислителни методи, които го доказват. Такъв е „TEEB-Stad“, направен по поръчка на Министерството на икономиката на Холандия. Методът се основа на сравнителен анализ на социалните ползи и разходите на дадена инвестиция. С известни модификации може да се приложи и за България.

Амбицията на  “Зеленият град” е да обобщи информацията за ползата от растителността в градовете и да предостави повече зелени примери от България, Европа и света. Искаме да разработим и инструмент, основан на сравнителен анализ между социалните ползи и разходите за планирането, изграждането и поддържането на повече зелени пространства в градовете. Това ще даде по-добра представа за реалните резултати от проекти и инициативи като засаждане на дървета или изграждането на зелени покриви.