За нас

Със ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД ние изразяваме нашия стремеж да работим за по-привлекателна и здравословна заобикаляща ни среда. Целта ни е да окуражим ПО-ЗЕЛЕНОТО МИСЛЕНЕ чрез предоставянето на информация, показването на успешни примери от практиката и споделянето на нови научни данни. За тази цел редовно ще публикуваме нова информация. Чрез социалните медии ви насочваме към нашата интернет-страница, където поместваме новини, статии, репортажи, снимки и др.

Целевата ни група

Ние се фокусираме върху политици, общински съветници и бизнеси, които участват в планирането и разработването на градоустройствените решения. Насочваме се и към всеки, който по някакъв начин е включен в процеса на промяна на заобикалящата ни среда, а това включва и гражданите.

Искаме на направим градовете ни по-зелени. Това ще помогне за по-доброто качество на въздуха и водата, за предотвратяването на социалната деградация и влошаването на градската среда. Крайната цел е ясна: градовете ни да станат по-здравословни и по-привлекателни.

Стремим се също така да бъде гарантирано, че икономическото развитие на градовете не спира. Това изисква иновативно градоустройствено планиране на местно, национално и международно нива.

Зеленият град е съвместна инициатива на:

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)